wrapper

Veprimtaritë që zhvillon AIITC janë të karakterit shoqëror, kulturor dhe shkencor. Shtrirja e tyre është tek të gjitha grupmoshat, duke filluar nga fëmijët, me të cilët zhvillohen kurse të mësim-besimit e të gjuhës arabe dhe me studentët, të cilët trajtohen në planin ekonomik dhe trajnohen profesionalisht nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme.

Po kështu, veprimtaria e Institutit shtrihet edhe në organizimin e promovimeve të librave të botuar nga AIITC-ja, shfaqjen e filmave dokumentarë, mbajtjen e simpoziumeve shkencore, pjesëmarrjen në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare etj.

Realizimi i të gjitha aktiviteteve bëhet i mundur falë bashkëpunimit të frytshëm me institucione kombëtare e ndërkombëtare, të fushës së kulturës, shkencës dhe besimit. AIITC bashkëpunon me Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë, Bashkësinë Islame të Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë, me Arkivin e Shtetit, me Institutin e Historisë etj.

Bashkëpunon me institucione ndërkombëtare homologe (si IRCICA) dhe është pjesëmarrëse në organizma ndërkombëtarë. Instituti është anëtar i Këshillit të Lartë për Edukatë dhe Kulturë në Perëndim. Ky bën pjesë në Organizatën Islamike për Edukim, Shkencë dhe Kulturë (ISESCO).

Gjithashtu, AIITC merr pjesë aktive në takimet e Këshillit Botëror të Thirrjes Islame, organizatë e cila bashkëpunon me UNESCO-n dhe Këshillin e Vatikanit për dialog ndërfetar. Përgjatë 20 vjetëve, gama e aktiviteteve është zgjeruar dhe është rritur nga pikëpamja cilësore.

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family