wrapper

 •  
  Ju lutem, plotësoni me kujdes formularin e mëposhtëm të regjistrimit. Pas plotësimit të formularit, ju do të regjistroheni automatikisht në departamentin e kurseve të gjuhëve të huaja që zhvillohen pranë AIITC.
 •  
  Të dhëna personale
 •  
  Emri: *
 •  
  Atësia:
 •  
  Mbiemri:
 •  
  Datëlindja:
 •  
  Vendlindja:
 •  
  Vendbanimi:
 •  
  Kategoria:
 •  
  Arsimimi:
 •  
  Dokumenti identifikues:
 •  
  Dok. Identifikimi(numri)
 •  
  Data e lëshimit (dita, muaji, viti)
 •  
  Tel/Fax: *
 •  
  e-mail:
 •  
  Në cilën gjuhë do të regjistrohesh:
 •  
  Përcakto nivelin e gjuhës së përzgjedhur:
 •  
  Vendos kohën e realizimit te Kursit.
 •  
  Fillimi
 •  
  Kohëzgjatja
 •  
  Mbarimi
 •  
 •  


  Shenim! Fushat e shenuara me * jane te detyrueshme per t'u plotesuar! Faleminderit

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family