wrapper

arabisht

Të interesuarit e gjuhës arabe pranë AIITC ndahen në dy grupe. Fëmijët dhe të rriturit. Për këto 2 grupmosha ofrohen metoda të ndryshme të mësimit të gjuhës arabe.
Fëmijët e mësojnë gjuhën arabe pranë AIITC nëpërmjet metodës "Hap pas hapi shkruajmë dhe mësojmë arabisht" botim i AIITC. Kjo metodë është e përshtatur për moshat 8 -14 vjeç. Hap pas hapi shkruajmë dhe mësojmë arabisht është një abetare ku prezantohen germat arabe të sqaruar me shembuj dhe e ilustruar me foto me ngjyra. Përmes kësaj metode kursantët mësojnë shkronjat arabe në 3 pozicionet kryesore të fjalës. Për çdo nivel kursantit i ofrohen 50 seanca mësim. AIITC i mbështet të interesuarit e kësaj gjuhe duke i ofruar falas mësimdhënien dhe paketën mësimore.

 
arabisht a"Madinah Arabic Reader 1" është metoda e gjuhës arabe për të rriturit. AIITC ka përzgjedhur këtë metodë si një ndër metodat më praktike për mësimin e gjuhës arabe. Kjo metodë 2 gjuhëshe e përbërë prej 10 mësimesh i ofron kursantit një program të bollshëm në mësimin dhe përvetësimin e njohurive të gjuhës arabe. AIITC i mbështet të interesuarit e kësaj gjuhe duke i ofruar falas mësimdhënien dhe paketën mësimore.
More in this category: « Anlisht Gjermanisht »

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family