wrapper

anglisht

Të interesuarit e gjuhës angleze pranë AIITC ndahen në dy grupe. Fëmijët dhe të rriturit. Për këto 2 grupmosha ofrohen metoda të ndryshme të mësimit të gjuhës angleze.Fëmijët e mësojnë gjuhën angleze pranë AIITC nëpërmjet metodës Hot Spot. Kjo metodë bashkëkohore është e përshtatur për moshat 10 -14 vjec. HOT SPOT ëhtë i përbërë nga 2 libra: Libri i mësimeve, libri i ushtrimeve dhe nga 2 CD. Kjo metodë e ilustruar me foto me ngjyra si dhe me tematika të përshtatura për moshën e adoleshëntëve e bën shumë atraktive dhe energjike orën e mësimit. Përmes kësaj metodë kursantët mësojnë një fjalor të pasur në fushën e kulturës, fjalorit të përditshëm si dhe gramatikën angleze. Për çdo nivel kursantit i ofrohen 50 seanca mësim.

anglisht2NEW FRAMEWORK është metoda e gjuhës angleze për të rriturit. AIITC ka përzgjedhur këtë metodë si një ndër metodat më të vlerësuara nga qendrat e huaja në botë. Kjo metodë e përbërë nga 2 libra: Libri i mësimeve, libri i ushtrimeve, 3 CD, 1 DVD, adrese Website dhe një paketë më të zgjeruar për mësuesin. NEW FRAMEWORK i ofron kursantëve material të pasur dhe të lehtë në mësimin dhe përvetësimin e gjuhës angleze. Kjo metodë dallon nga shumë metoda të tjera për shkak të programit të saj. Pas çdo 3 mësimesh kjo metodë ofron programin e DVD ku në të paraqiten dialogje, situata të ndryshme, histori kulturëetj. Qendra e gjuhëve të huaja AIITC ofron kushtet moderne gjatë orës së mësimt nëpërmjet laptopave kursantët degjojnë dhe shikojnë DVD më pas diskutojnë rreth saj.
More in this category: Arabisht »

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family