wrapper

"Muhtesar Sahih EL-BUHARI"

Mbështetur në përmbledhjen e ImamZejnudin El-ZubejditBotues:AIITCViti:2013ISBN:978-99956-713-1-0-2Mësimi i traditës së Profetit Muhamed a.s. është dëshirë dhe detyrë e çdo besimtari musliman.…

Dyzet Hadithe (El Erbaun En-Nev Evij)

Autori: Imam NeveviuPërkthyen: Ramiz Zekaj dhe Alban KodraViti i botimit: 2005Vendi i botimit: Tiranë"Dyzet Hadithe (El Erbaun En-Nev Evij)"Suneti është…

"Kuvendet e ndritshme"

Koment i 40 Haditheve të Imam NeveviutAutor: Imam Ahmed bin ShejnHixhazi El FeshnijBotues:AIITCViti:2004ISBN: 99927 - 991 -7 -XAutori Ahmed Hixhazi…

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family