wrapper

Janë dymbëdhjetë libra, të cilët janë në vijimësi botimi çdo muaj. Edhe pse janë shkruar në harkun e pak faqeve, ata i transmetojnë lexuesit informacion të gjerë dhe shkëndija të besimit islam.

Secili prej librave të xhepit jep këshilla të çmuara mbi çështje të ndryshme jetësore, të cilat ndërgjegjësojnë besimtarin në lidhje me detyrimet e tij karshi fesë dhe besimit.

Leximi i këtyre librave shkakton momente reflektimi, si dhe të udhëzon në mënyrë konkrete se si të sillesh me të tjerët dhe si të zbatosh etikën e moralin islam.

Aktualisht, janë botuar shtatë prej këtyre librave: "Dashuria për Islamin" i autorit Amër Halid, "Udhërrëfyesi i shpirtrave drejt vendit të kënaqësive" i autorit Rida El Ashmavi, "Etika jonë familjare 1" dhe "Etika jonë familjare 2" të autorit Mustafa Sibai, "Qetësia e shpirtit" i autorit Ali Omer Badahdah dhe "Heroi legjendar" nga Omar El Muhtari.

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family