wrapper

Një tjetër departament i rëndësishëm i Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam është ai i botimeve. Aktiviteti i këtij departamenti ka nisur që në vitin 1997 dhe ka ardhur duke u fuqizuar nga viti në vit, saqë sot radhiten më shumë se 80 tituj librash të botuar nga AIITC-ja. Kriter kryesor i botimeve është cilësia. Këtë e dëshmon niveli i lartë i botimeve dhe përmbajtja e tyre e larmishme dhe e dobishme për kulturën shqiptare.

Pranë AIITC, krahas librave botohen edhe revista periodike, shkencore dhe për fëmijë; botohen fjalorë voluminozë dhe libra xhepi; manualë shkencorë, artistikë, përkthime etj. Botimet e realizuara janë jo vetëm në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhë të ndryshme të botës.

Kështu, libri "Ky është profeti Muhamed (a.s.), i Dërguari i Zotit për mbarë njerëzimin" është përkthyer në 11 gjuhë botuar në 7 gjuhë të botës, ndërsa librat si: "Kosova, rast universal apo sui generis", "Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shekullit XX", "Arsimi shqiptar gjatë Rilindjes Kombëtare" etj., janë botuar në anglisht.

Së shpejti, në duart e lexuesit shqiptar do të vijnë botime të tjera të rëndësishme dhe me vlera të padiskutueshme për artin, kulturën dhe shkencën shqiptare, e specifikisht atë islame si pjesë e saj.

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family